Povratak na NOVU BARIKADU

   www.old.barikada.com
Muzicki web portal svih zemalja ex YU (i jos malo sire)

Dinko Husadzic Sansky - Pogled na jazz
Reklamno mjesto 1
Davor Hrvoj - Jazz Connections
Reklamno mjesto 2
Summer Music School Pucisca
Reklamno mjesto 3
Davor Matosevic (singer-songwriter)
Reklamno mjesto 4
exYUsingles - Istorijat muzike ex YU
Webmaster - Kontakt e-mail


Optimizirano za
IE i 1024 x 768

Dragutin Matosevic feat. Esad Prcic - TulipaniExYUsingles - Istorijat muzike ex YU
  World Of Music

OSNOVANA FONDACIJA INDEXI
ZA PODRŠKU MUZIČKIM TALENTIMA U BiH
Press release No. 1

Nakon 15-dnevnih pripremnih aktivnosti inicijativnog odbora, kojeg su činili Josip Dujmović, Sinan Alimanović i Sabahudin Dolić, u Sarajevu je, 02. februara 2005. godine, održana Osnivačka skupština "Fondacije Indexi za podršku muzičkim talentima u BiH".

Osnivači Fondacije su: Josip Dujmović, Sinan Alimanović, Petar Peco Petej, Ademir Kenović, Faruk Sijarić, Jasmin Imamović, Želimir Altarac, Alija Hafizović, Sabahudin Resić, Mili Tiro, Sabahudin Dolić (koji su izabrani i u Programski odbor Fondacije), te Fadil Redžić, Đorđe Kisić, Kornelije Kovač, Vinko Krajtmajer, Nihad Imamović i Milorad Kenjalović. Za prvog predsjednika Fondacije izabran je Sinan Alimanović, podpredsjednik je Želimir Altarac, a Josip Dujmović je izvršni sekretar.

Kako je u raspravi istaknuto, naziv fondacije "Fondacija Indexi" simbolično je posvećen uspomeni na Davorina Popovića i Slobodana Bodu Kovačevića, te u počast svim ostalim članovima grupe "Indexi", i kao takva će afirmirati i valorizirati samo istinske kreativne vrijednosti među mladim muzičkim autorima i izvođačima u BiH. Ova rečenica je i prvi član Statuta Fondacije. "Fondacija Indexi" je neprofitna organizacija - udruženje, čiji je cilj podrška izrazitim muzičkim talentima.

Dakle, osnovna djelatnost "Fondacije Indexi" je pomaganje i afirmacija mladih muzičkih talenata u BiH, te promocija i afirmacija autentičnog i autorskog domaćeg stvaralaštva u oblasti muzike na području čitave Bosne i Hercegovine, te u cijelom svijetu, bez obzira na teritorijalnu, nacionalnu, vjersku, političku ili polnu pripadnost autora i stvaralaca.

Svoju osnovnu djelatnost Fondacija realizuje organizovanjem javnog godišnjeg konkursa za talentirane muzičke umjetnike iz cijele BiH, sa ciljem pomaganja njihovog muzičkog školovanja ili usavršavanja, odnosno njihove afirmacije, ili potpore posebnim projektima sa istim ciljem. S tim u vezi će u dogledno vrijeme biti izrađen "Pravilnik Fondacije Indexi o načinu i obliku pomaganja mladim i talentiranim muzičkim umjetnicima iz BiH".

No, na Osnivačkoj skupštini je zaključeno da se ovaj zadatak mora temeljito realizovati i da se, zbog toga, sa Pravilnikom ne smije žuriti. Zato će prva aktivnost Fondacije Indexi u ovoj godini biti, zapravo, prikupljanje sredstava za simboličnu potporu porodicama Davorina Popovića i Slobodana Bode Kovačevića, ljudi koji su od prvog do zadnjeg dana Indexa sebe dali ovoj grupi.

"Fondacija Indexi" je dobila već i prvog sponzora: Općina Stari grad, Sarajevo, najavila je da će ovih dana ustupiti jednu kancelariju za sjedište Fondacije i odmah potom će se realizovati obimna akcija animiranja tzv. podupirućih članova Fondacije, koji će svojom (simboličnom) članarinom omogućiti Fondaciji Indexi da ostvari svoje ciljeve.

Kontakti:

Sinan Alimanović - 061 150 536
Želimir Altarac - 061 85 071
Josip Dujmović - 032 407 444Davor Matosevic - videos
Reklamno mjesto 5
Rock Otocec 2010
Reklamno mjesto 6
Web portal Pljuga
Reklamno mjesto 7

Andjelko Jurkas (HR) - Bez rocka trajanja (Knjiga + CD)
Reklamno mjesto 8
Gary Talley (USA) - Guitar Playing for Songwriters
Reklamno mjesto 9

Hosting sponzor:

Barikada - facebook group

© Copyright by Dragutin Matosevic. All rights reserved (2004 -